Odzyskiwanie danych krok po kroku

Odzyskiwanie danych krok po kroku:

  1. Kontakt z Streamdata pod całodobowy numerem alarmowym 663-690-690
  2. Dostarczenie dysku do siedziby Stremdata – w zależności od możliwości – osobiście bądź za pośrednictwem kuriera. W przypadku wysyłki do nośnika załączyć należy formularz zlecenia
  3. Skierowanie nośnika do serwisu, który w pierszym kroku wykonuje analizę, a w następnym realizuje odzyskiwanie danych
  4. Analiza ma na celu wskazanie: rodzaju uszkodzenia, kosztów odzyskiwania danych i ewentualny termin odbioru odzyskanych danych
  5. Po zaakceptowaniu przedstawionych warunków przystępujemy do procesu odzyskiwanie danych
  6. Odzyskane dane nagrywane są na wybrany przez Państwa nośnik i przekazany w wybrane przez Państwa miejsce