Odzyskiwanie danych – etapy

Odzyskiwanie danych – etapy

Usługa odzyskiwania danych realizowana jest w dwóch etapach:

  1. Analiza uszkodzonego nośnika informacji – przeprowadzana jest w celu rzeczywistej oceny zaistniałej usterki prowadzącej do utraty danych. Ma ona na celu wskazanie przyczyny utraty danych, wybranie optymalnej metody ich odzyskania oraz ustalenie ostatecznego kosztu usługi. Wyodrębnienie etapu analizy ma szczególne znaczenie z punktu widzenia klienta, który po jej wykonaniu może zrezygnować z drugiego etapu czyli odzyskania danych. Analiza jest istotnym elementem, który wskazując na rodzaj usterki przyczynia się do sprawnego odzyskania danych.
  2. Odzyskiwanie, przywrócenie utraconych danych – po wykonaniu pierwszego etapu analizy nośnika i po zaakceptowaniu przedstawionych warunków następuje etap zmierzający bezpośrednio do odzyskania danych.

Odzyskiwanie danych to proces składający się z szeregu złożonych czynności, wymagających szczególnych umiejętności i precyzji nie tylko z zakresu informatyki, realizowany przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych. By skutecznie odzyskiwać dane niezbędna jest praca w odpowiednich warunkach laboratoryjnych, gdzie wykonywane są najbardziej skomplikowane i czasochłonne czynności, jak np.wymiana uszkodzonych podzespołów dysku, (elektronika wewnętrzna i zewnętrzna dysku – głowice, talerze, silnik), skanowanie pod kątem poprawności zapisu odzyskanych danych, skopiowanie danych na nowy nośnik.

Niewątpliwie największym atutem Streamdata.pl jest kadra pracowników, doskonale przygotowanych do pracy z dyskami, przechodzących systematyczne szkolenia, w celu podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń na polu odzyskiwania danych. Sprawia to, że dysponujemy najnowszą, bieżącą wiedzą z tematyki odzyskiwanie oraz kasowanie danych.

Powyższe czynniki plasują Streamdata na pozycji niekwestionowanego lidera w branży data recovery.