Kasowanie danych

Kasowanie danych

Od wieków to papier był podstawowym nośnikiem, na którym przechowywane były wszystkie najistotniejsze informacje. To w tej formie ludzie komunikowali się między sobą, papier przyjmował wszelkie treści stanowiące wytwór intelektu ludzkiego.

Wraz z masową informatyzacją, budowaniem społeczeństwa informacyjnego zaczęto odchodzić od tradycyjnych metod tworzenia oraz gromadzenia dokumentów. Poczta zastąpiła tradycyjne listy, komputer przejął zadania archiwum. Na komputerowych dyskach twardych przechowywane sa niezliczone ilości dokumentów – istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, wykorzystywane w pracy zawodowej, czy też dane prywatne zawierające informacje o kontach bankowych czy fotografie.

Jedno jest pewne – niezależnie od tego do której z powyższych grup należą informacje, należy zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zarówno w czasie użytkowania komputera, jak też, a może szczególnie, gdy pojawia się zamiar przekazania całego komputera, czy samego dysku twardego w ręce osób trzecich.

Nie jest trudno bowiem chyba wyobrazić sobie sytuację, w której nieodpowiednio zabezpieczony nośnik trafia w ręce osoby nieuprawnionej. Dane mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób, możliwe ze sprzecznie z prawem – mogą zostać ujawnione poufne informacje, które nie powinny ujrzeć światła dziennego, dane bankowe pozwalające na dostęp do rachunku internetowego, czy wreszcie prywatne zdjecia, których nikt nie powinien nigdy zobaczyć.

Dlatego w przypadku:

  1. wymiany komputera na nowy
  2. wymiany dysku na większy
  3. uszkodzenia nośnika i wymiany go na nowy sprawny egzemplarz
  4. utylizacji zużytego sprzętu
  5. jakiejkolwiek innej sytuacji, gdy dane miałyby trafić w niewłaściwe ręce

niezbędne jest trwałe i skuteczne kasowanie danych z elektronicznych nośników informacji.

Warto zapamiętać, iż zwykłe usunięcie danego pliku i opróżnienie kosza przy okazji, nie gwarantuje, że pliki zostaną z dysku usunięte na zawsze.

Otóż okazuje się, że taki rodzaj usunięcia danych nie jest skuteczny, a przeciwnie można odzyskać usunięte w ten sposób dokumenty powszechnie dostępnymi programami, nie wspominajac już o technicznych możliwościach firm specjalizujacych się w odzyskiwaniu danych, jak chociażby Streamdata.pl.

Szczególnie uwagę należy przyłożyć do ostrożnego postępowania z danymi osobistymi, bankowymi oraz dokumentami związanymi z pracą zawodową.

Dla wszystkich tych, którzy chcą mieć pewność bezpieczeństwa danych Streamdata.pl oferuje profesjonalne – trwałe i bezpowrotne usuwanie danych z dysków twardych i innych nośników informacji.

Profesjonalne kasowanie danych uniemożliwia późniejszy dostęp do nich. Aby trwale usunąć ważne pliki należy użyć specjalnych niedostępnych dla zwykłych użytkowników komputerów metod.