Odzyskiwanie danych to zespół czynności zmierzających do przywrócenia dostępu do utraconych danych, zapisanych uprzednio na elektronicznym nośniku informacji.

Do skutecznego odzyskiwania danych konieczne są:

  1. Specjalistyczna wiedza w tym zakresie, m. in. dot. budowy i zasad funkcjonowania elektronicznych nośników informacji. Elementarna wiedza informatyczna, czy nawet ta zdobywana na poziomie uniwersyteckim zwykle nie jest wystarczająca, a wszelkie nieumiejętne próby ratowania danych mogą trwale zamazać dostęp do nich.
  2. Nowoczesne laboratorium, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt i zaawansowane rozwiązania technologiczne – programowe oraz sprzętowe. By praca z dyskami była efektywna konieczne jest zapewnienie warunków laboratoryjnych, o odpowiedniej klasie czystości powietrza, bo nawet drobinki kurzu unoszące się zwykle w powietrzu mogą zakłócić równowagę procesu odzyskiwania danych.
  3. Zaplecze nośników, służących jako dawcy sprawnych elementów, niezbędnych do przywrócenia prawidłowej pracy uszkodzonego nośnika na potrzeby odzyskania z niego danych. Posiadanie bazy dysków zdecydowanie skraca czas oczekiwania na realizację usługi.

W dobie rozwoju tak zaawanosowanych technologii, jak ma to miejsce obecnie, utrata danych nie stanowi już problemu. Zapotrzebowanie na usługi odzyskiwania danych doprowadziło do powstania całego rynku usług i produktów data recovery.

Odzyskiwanie danych nie jest jednak procesem, który można przeprowadzić w warunkach domowych, bez posiadania odpowiednich umiejętności.

Streamdata skupia te wszystkie elementy, co więcej posiada liczne inne atuty, pozwalające na profesjonalne odzyskiwanie danych we wszystkich przypadkach ich utraty.